1.
Hùng ND, Huề ND, Dũng LT, Quang NN. U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn. TCNCYH [Internet]. 30 Tháng Sáu 2021 [cited 26 Tháng Chín 2021];142(6):152-7. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/200