1.
Giang Đặng TK, Dũng VC, Trang NTQ, Xuân BT, Hương BT, Kiều Anh NT, Mơ Đỗ T, Hương NTT, Thủy CT, Khánh NN. 16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh. TCNCYH [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];174(1):135-41. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2172