1.
Thanh VH, Tờ TV, Hòa NTT, Minh TC, Thắng BX. 13. Kết quả điều trị afatinib bước 1, liều khởi trị 30 mg/ngày trên ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn muộn, có đột biến EGFR. TCNCYH [Internet]. 23 Tháng Năm 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];176(3):105-13. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/2315