1.
Quân PT, Xuân LTT, Thảo NT, Hương PTM, Nhung TTK, Hà LTT. Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Giêng 2022];144(8):322-8. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/448