1.
Duy KV, Chung LQ, Phượng KTB. Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 . TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Giêng 2022];144(8):350-6. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/456