1.
Duy KV, Quỳnh NT, Thảo NT, Hương PM. Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Giêng 2022];144(8):425-32. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/457