1.
Quang LH, Hương LT, Liễu NTT, Hiền DTT, Ninh NT. Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Giêng 2022];144(8):370-7. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/477