1.
Toàn NV, Hương LVT, Thoa TT, Linh NTK. Mối liên quan giữa nhiệt độ với số người bệnh cao tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) điều trị nội trú tại năm bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng năm 2019. TCNCYH [Internet]. 26 Tháng Tám 2021 [cited 23 Tháng Giêng 2022];144(8):9-15. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/481