1.
Tú VN, Thắng ND, Huy NA, Gia ND, Tú LV, Minh LA. Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch. TCNCYH [Internet]. 1 Tháng Ba 2022 [cited 28 Tháng Sáu 2022];151(3):115-21. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/619