1.
Hậu HT, Trung NV, Hội LT. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019. TCNCYH [Internet]. 1 Tháng Ba 2022 [cited 28 Tháng Sáu 2022];151(3):122-8. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/620