1.
Quỳnh BTN, Bằng NH, Thu HT, Thảnh NV, Chính DQ. Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. TCNCYH [Internet]. 1 Tháng Ba 2022 [cited 28 Tháng Sáu 2022];151(3):9-17. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/641