1.
Nữ NT, Tuấn PLA, Khánh TV, Thịnh TH. Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson. TCNCYH [Internet]. 1 Tháng Ba 2022 [cited 28 Tháng Sáu 2022];151(3):18-25. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/665