1.
Thịnh TH, Thảo NT, Khánh TV. 2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase. TCNCYH [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 11 Tháng Tám 2022];155(7):8-13. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/946