1.
Đức PH, Giang Đỗ T, Sơn NK, Giang Đoàn T, Tuấn LM. 5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];156(8):35-42. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/951