1.
Anh NV, Phương LH, Lan NTQ. 9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];156(8):67-73. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/985