1.
Bình NT, Hiền PD, Hoa NPA, Điển TM, Khang HT, Ngọc NB, Phương HT, Minh L Đức, Hà Đặng T, Nghiêm LT, Duyên NT. 3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];156(8):20-7. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/997