1.
Bình NT, Hiền PD, Hoa NPA, Điển TM, Khang HT, Ngọc NB, Phương HT, Minh L Đức, Hà Đặng T, Nghiêm LT, Duyên NT. 3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh. TCNCYH [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 21 Tháng Tư 2024];156(8):20-7. Available at: https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/997