Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 173 Số 12E13 (2023) Download Download PDF