DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v159i11

Đã xuất bản: 2022-12-07

Các bài báo

6. Thực trạng rối loạn điện giải và một số yếu tố liên quan của người bệnh tại Bệnh viện điều trị người bệnh covid-19
Phạm Thị Tuyết Chinh, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trần Hà An, Đỗ Thị Minh Anh, Nguyễn Thị Minh Tâm
Trang: 42-54
7. Hiệu quả hút áp lực âm liên tục trong điều trị người bệnh khuyết phần mềm sau chấn thương
Bùi Thị Kim Dung, Phạm Quang Anh, Đinh Quang Chung, Nguyễn Tiến Thành, Chử Minh Đức, Mạc Huy Cường, Nguyễn Hữu Tuấn, Lưu Thị Hương Liên, Phạm Văn Thành, Ngô Xuân Khoa, Hoàng Văn Hồng
Trang: 55-64
25. Thực trạng bệnh hô hấp trên tại 6 bệnh viện khu vực giáp vịnh Bắc Bộ từ năm 2017-2021
Phạm Thị Bích Đào, Mai Thị Mai Phương, Trần Văn Tâm, Bùi Thị Mai, Lê Minh Đạt, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Thái Chung, Ngô Thị Ngọc, Nguyễn Thị Xuân Hòa, Phạm Anh Dũng, Phạm Thị Bích Thuỷ, Lê Nam
Trang: 204-211