Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 161 Số 12E11 (2022) Download Download PDF