Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng Methotrexate đơn liều Download Download PDF