Quay trở lại chi tiết bài báo 4. Đa hình nucleotid đơn gen oprd1 trong điều trị methadone thay thế ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện Download Download PDF