Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Hiệu quả điều trị thoái hoá khớp gối bằng độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm và bài tập vận động Download Download PDF