13. Hiệu quả điều trị thoái hoá khớp gối bằng độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm và bài tập vận động

Lại Thị Thanh Hiền, Trần Thị Hải Vân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thoái hóa khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở người trung niên và cao tuổi. Điều trị thoái hoá khớp gối bằng y học cổ truyền kết hợp với phương pháp tập vận động, phục hồi chức năng ngày càng phổ biến. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả cải thiện tầm vận động khớp gối của phương pháp điều trị dùng bài "Độc hoạt ký sinh thang" và điện châm kết hợp tập vận động trên bệnh nhân thoái hoá khớp gối. 60 bệnh nhân được chẩn đoán là thoái hoá khớp gối theo tiêu chuẩn EULAR-2009 được chia 2 nhóm: nhóm nghiên cứu: dùng bài “Độc hoạt ký sinh thang”, điện châm kết hợp bài tập vận động và nhóm đối chứng: dùng bài “Độc hoạt ký sinh thang”, điện châm. Kết quả cho thấy nhóm nghiên cứu cải thiện tầm vận động tốt hơn nhóm đối chứng, thể hiện ở sự cải thiện độ gấp duỗi của khớp gối; chỉ số gót-mông và điểm WOMAC. Tầm vận động khớp gối sau điều trị cải thiện tốt hơn so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê ở cả 2 nhóm (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thoái hóa khớp, Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Y học. 2011; 140 - 154.
2. Losina E, Thornhill TS, Rome BN, Wright J, Katz JN. The dramatic increase in total knee replacement utilization rates in the United States cannot be fully explained by growth in population size and the obesity epidemic. 2012; 269 - 279.
3. Bộ Y tế. Thoái hóa khớp. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 2015; 140 - 153.
4. Hayes DA, Miler LE. Block Je, Knee osteoarthritis treatment with the kinespring knee implant system: A report of two cases. 2012; 180-199.
5. Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thoái hóa khớp gối, phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2015; 178 - 182.
6. Hoàng Bảo Châu, “Chứng tý”, Nội khoa Y học cổ truyền, NXB Y học. 2006; 528 - 538.
7. The European league against rheumatism. Eular 2009. Copenhaghen Demark. 2009; 426 - 439.
8. Kellgren J.H. Lawrence J.S. Radiological assessment of osteoarthritis. Am. Rhem Dis. 1987; 16: 494 - 501.
9. Bộ Y Tế. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu (Ban hành kèm theo quyết định số 792/ QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y Tế), Phần E. Điện châm_ mục 298. 2003; 105-108.
10. Marita Cross, Emma Smith, Damian Hoy. The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014; 73: 1323 - 1330.
11. Nguyễn Xuân Nghiên Vận động trị liệu (VLTL - PHCN). Nhà xuất bản Y học. 2002; 277 - 287.