Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 141 Số 5 (2021): E8

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5

Đã xuất bản: 2021-09-30

Các bài báo

Effects of Hamo NK hard capsule on serum lipid profiles in dyslipidemia experimental animals
Pham Thuy Phuong, Pham Quoc Binh, Dinh Thi Hong Minh, Tran Thi Thu Hien, Nguyen Trong Thong, Pham Thi Van Anh, Dang Thi Thu Hien
Trang: 10-18
Xem tất cả các số