Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản tối đa 12 số tiếng Việt và tiếng Anh hàng năm. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Y học dự phòng, Y tế công cộng và Y xã hội học nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và thực hành trong các chuyên ngành của Y học.

Tập 148 Số 12 (2021): Tập 148 số 12 E9

DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12

Đã xuất bản: 2022-01-13

Các bài báo

Analgesic activity of Phong Thap Dan tablets in animal models
Le Thi Nhat Ngoc, Le Thanh Xuan, Nguyen Van Phuc, Tran Quang Minh, Vu Viet Hang, Pham Thi Van Anh, Dau Thuy Duong
Trang: 32-37
Acute and sub-chronic oral toxicities of DA.AMLODEPON HVD hard capsule in experimental animals
Pham Thi Van Anh, Nguyen Van Dam, Nguyen Van Dat, Pham Thanh Ky, Nguyen Trong Thong, Dao Thi Ngoan, Dang Thi Thu Hien
Trang: 58-67
Efficacy and safety of Trang Phuc Linh Plus tablets in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea
Pham Thi Van Anh, Nguyen Phuong Thanh, Dau Thuy Duong, Nguyen Thi Thuy, Dang Thi Ngoc Mai, Nguyen Duc Linh Chi, Nguyen Quang Thai, Hoang Xuan Ba, Hoang Thi Huong, Tran Ngoc Anh, Duong Cong Thanh, Nguyen Thi Phuong Anh
Trang: 68-77
A case report of refractory congenital chylous ascites in infant – surgical treatment with Fibrin glue
Nguyen Van Tinh, Nguyen Thi Viet Ha , Dang Thuy Ha , Le Dinh Cong, Vu Manh Hoan, Pham Thi Thanh Nga, Do Thi Minh Phuong , Tran Minh Dien
Trang: 128-133
Xem tất cả các số