TỔNG BIÊN TẬP

GS.BS. Tạ Thành Văn

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.BS. Trần Huy Thịnh
TS.BS. Nguyễn Thanh Bình

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

GS.BS. Trần Trung Dũng
GS.BS. Lê Thị Hương
GS.BS. Nguyễn Lĩnh Toàn
GS.BS. Nguyễn Hữu Tú
GS.BS. Masamitsu Yamaguchi
PGS.BS. Hà Phan Hải An
PGS.BS. Lương Thị Lan Anh
PGS.BS. Phạm Thị Bích Đào
PGS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung
PGS.BS. Lê Minh Giang
PGS.BS. Vũ Văn Giáp
PGS.BS. Bùi Thị Mỹ Hạnh
PGS.BS. Hồ Sỹ Hùng
PGS.BS. Vũ Thanh Huyền
PGS.BS. Phạm Minh Khuê
PGS.BS. Hoàng Thị Lâm
PGS.BS. Mattias Larsson
PGS.BS. Trần Bảo Long
PGS.BS. Vũ Đăng Lưu
PGS.BS. Võ Trương Như Ngọc
PGS.BS. Hồ Thị Kim Thanh
PGS.BS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
PGS.BS. Nguyễn Lê Bảo Tiến
PGS.BS. Ngô Văn Toàn
PGS.BS. Hoàng Đạo Bảo Trâm
TS. Nguyễn Trọng Bình
TS.BS. Nguyễn Văn Đô
TS.BS. Trịnh Lê Huy
TS.BS. Trần Thị Chi Mai
TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc
TS.BS. Phạm Minh Tuấn


BAN THƯ KÝ

ThS. Hoàng Yến
ThS. Bùi Văn Nhơn
ThS. Nguyễn Khắc Hưởng
BS. Phạm Thị Thanh Tân
BS. Phạm Thị Ngọc Diệp


CHẾ BẢN

ThS. Trần Thị Hòa
ThS. Nguyễn Khắc Hưởng