Đối với các chuyên gia phản biện của Tạp chí theo thư mời, kính đề nghị quý vị tham khảo HƯỚNG DẪN DÀNH CHO PHẢN BIỆN . Sau đó, chuyên gia tải về  form MẪU PHẢN BIỆN BÀI BÁO tại link này để ghi vào ý kiến nhận xét bài báo rồi gửi lại cho Tạp chí theo hướng dẫn trên. Trường hợp nhận xét bài báo Tiếng Anh chuyên gia vui lòng tải form ENGLISH_PEER REVIEW FORM tại đây