Quay trở lại chi tiết bài báo 15. Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi lấy sỏi túi mật bằng phương pháp điện châm Download Download PDF