Quay trở lại chi tiết bài báo 31. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị hội chứng QT dài bẩm sinh: Báo cáo một ca bệnh Download Download PDF