Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng An Phụ Khang Plus trên động vật thực nghiệm Download Download PDF