Quay trở lại chi tiết bài báo 20. Tác dụng của trĩ thiên dược trên trĩ nội độ ii chảy máu: Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ii Download Download PDF