Quay trở lại chi tiết bài báo 10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp kèm ung thư Download Download PDF