Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Sự phù hợp các chỉ số huyết động của phương pháp đo điện học và hòa loãng nhiệt sau phẫu thuật tim hở Download Download PDF