Quay trở lại chi tiết bài báo 4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin Download Download PDF