Quay trở lại chi tiết bài báo 22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki Download Download PDF