Quay trở lại chi tiết bài báo 29. Kết quả phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng toàn bộ một bên sử dụng hai vạt chữ Z nhỏ đảo ngược Download Download PDF