Quay trở lại chi tiết bài báo 34. Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm loét dạ dày của cao chiết lá Sanchezia nobilis Hook.F trên thực nghiệm Download Download PDF