Quay trở lại chi tiết bài báo 6. Một số kích thước dây chằng chéo trước ở người trưởng thành trên cộng hưởng từ 3D Download Download PDF