Quay trở lại chi tiết bài báo 10. Độc tính phác đồ hóa xạ trị đồng thời kỹ thuật vmat và áp sát 3D ung thư cổ tử cung Download Download PDF