Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Hiệu quả điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iv bằng pembrolizumab phối hợp bộ đôi platinum Download Download PDF