Quay trở lại chi tiết bài báo 25. Đặc điểm mô bệnh học của da do thương tích điện gây nên qua giám định pháp y Download Download PDF