Quay trở lại chi tiết bài báo 26. Đặc điểm giải phẫu và cơ sinh học của gân mác dài ứng dụng trong tái tạo dây chằng chéo khớp gối Download Download PDF