26. Đặc điểm giải phẫu và cơ sinh học của gân mác dài ứng dụng trong tái tạo dây chằng chéo khớp gối

Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Mạnh Khánh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối ngày càng trở nên thường quy với kỹ thuật cũng như những dụng cụ hỗ trợ đang dần được cải tiến. Nhưng nguồn gân ghép lại là vấn đề muôn thuở ảnh hưởng đến quyết định và lựa chọn của phẫu thuật viên. Hai gân mác mặt ngoài cẳng chân có cùng chức năng dạng cổ chân và lật sấp bàn chân. Trong đó, gân mác dài được sử dụng trong nhiều phẫu thuật chỉnh hình tái tạo dây chằng ngoài vùng gối như dây chằng bên ngoài cổ chân, tái tạo gân gót. Ngiên cứu 20 mẫu gân mác dài được lấy tại bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Chiều dài gân mác dài 29,25 ± 2,1cm; khoảng cách gân mác dài đến thần kinh mác sâu và thần kinh mác nông 71,1 ± 8,63mm, gân mác dài không có những chẽ phụ, lực căng tối đa của gân mác dài 1170,4 ± 203N và chiều dài tối đa khi đứt là 14,29 ± 3,88mm. Gân mác dài không có trẽ phụ nào, khi lấy gân mác dài không làm ảnh hưởng đến các thành phần giải phẫu xung quoanh, lực đứt tối đa của gân mác dài tương đồng với các vật liệu thay thế khác như gân Hamstrings, gân bánh chè…

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chowaniec MJ., Rincon LM., Obopilwe E., Mazzocca AD. Mechanical properties evaluation of the tibialis anterior and posterior and the peroneus longus tendons. Arthrex literature. 2002.
2. Mark A. Moore, Craig Wolf. Use of Peroneus Longus and Posterior Tibialis Bio-Implants in Knee Reconstruction. Peroneus Longus and Posterior Tibialis. Bio-Implants in Knee Reconstruction. 2010.
3. Zhao J., Huangfu X. The biomechanical and clinical application of using the anterior half of the peroneus longus tendon as an autograft source. Am J Sports Med. 2012; 40(3): 662-71.
4. Angthong Chayanin, Chernchujit Bancha, Apivatgaroon, Adinun. The Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with the Peroneus Longus Tendon: A Biomechanical and Clinical Evaluation of the Donor Ankle Morbidity. J Med Assoc Thai. 2012; 98(6): 555-60.
5. Hong Bin Cao. Treatment of anterior cruciate ligament injury with peroneus longus tendon. Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. 2012; 92(35): 2460-2.
6. Kerimoglu S., Aynaci O., Saracoglu M., Aydin H., Turhan A.U. Anterior Cruciate ligament reconstruction with the peroneus longus tendon. Orthop Tramautol Turc. 2012; 42: 38-43.
7. Phạm Quang Vinh. Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu, cơ học gân cơ mác dài- ứng dụng trong tái tạo dây chằng chéo trước. Luận văn tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. 2017.
8. Đỗ Phước Hùng. Kết quả ngắn hạn chức năng bàn chân sau lấy gân MD làm mảnh ghép. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2008; 14(1): 248-251.
9. Pearsall A. W. th, Hollis J. M., Russell G. V., Jr., Scheer Z. A biomechanical comparison of three lower extremity tendons for ligamentous reconstruction about the knee. Arthroscopy. 2003; 19(10): 1091-6.
10. Trần Hoàng Tùng. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo hai bó dây chằng chéo trước sử dụng gân bánh chè đồng loại. Luận văn tiến sĩ Y học Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Trường Đại học Y Hà Nội. 2020.