Quay trở lại chi tiết bài báo 40. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị nang trực tràng đôi: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF