Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu do ngộ độc cấp Download Download PDF