Quay trở lại chi tiết bài báo 3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết cục lâm sàng bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não do hẹp động mạch nội sọ Download Download PDF