Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Đột biến gen KCNT1 gây bệnh não động kinh và chậm phát triển ở một bệnh nhi người Việt Nam Download Download PDF