Quay trở lại chi tiết bài báo 24. Thực trạng phản ứng sau tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) của người dân tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2022 Download Download PDF