Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tình trạng tăng cường Methyl hóa gen CDH1 ở bệnh nhân ung thư dạ dày lan tỏa Download Download PDF