Nghiên cứu tình trạng tăng cường Methyl hóa gen CDH1 ở bệnh nhân ung thư dạ dày lan tỏa

Ngô Diệu Hoa, Đặng Thị Ngọc Dung, Hán Minh Thủy, Tạ Thành Văn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Ung thư dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày lan tỏa, là một bệnh lý ác tính đường tiêu hóa thường gặp có tiên lượng còn xấu, khởi phát bệnh sớm, thường phát hiện muộn khi ung thư đã di căn. Gen CDH1 mã hóa protein E-cadherin, đóng vai trò quan trọng trong sự kết dính giữa các tế bào biểu mô, mất biểu hiện protein E-cadherin dẫn đến tăng sự tiến triển và di căn khối u. Đột biến gen CDH1 thường là đột biến điểm và dạng dị hợp tử, vì vậy, muốn biểu hiện bệnh cần có một cơ chế thứ hai, gọi là “second hit”. Tăng cường methyl hóa ở vùng promoter gen CDH1 được coi là cơ chế ‘’second hit” hay gặp nhất cùng với đột biến mầm gây nên ung thư dạ dày lan tỏa. Nghiên cứu xác định tình trạng tăng cường methyl hóa ADN vùng promoter gen CDH1 bằng sử dụng PCR đặc hiệu methyl (MSP) sau khi chuyển bisulfit trên 44 bệnh nhân được chẩn đoán UTDD lan tỏa. Tỷ lệ methyl hóa trong vùng mô ung thư (86,4%) cao hơn so với tỷ lệ methyl hóa trong vùng mô lành (59,1%), sự khác biệt  có ý nghĩa thống kê (p=0,034). Những nghiên cứu về methyl hóa giữa vùng mô u và mô lân cận, giữa người bị bệnh ung thư và người bình thường với sự chuẩn hóa về độ nhạy và độ đặc hiệu để tạo ra một chất chỉ thị giúp sàng lọc nguy cơ UTDD lan tỏa, mở ra nhiều hy vọng trong điều trị đích bệnh UTDD lan tỏa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2018;68(6):394-424.
2. Fock KM, Ang TL. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Asia. Journal of gastroenterology and hepatology. 2010;25(3):479-486.
3. Guilford P, Hopkins J, Harraway J, et al. E-cadherin germline mutations in familial gastric cancer. Nature. 1998;392(6674):402-405.
4. Rashid H, Alam K, Afroze D, Yousuf A, Banday M, Kawoosa F. Hypermethylation Status of E-Cadherin Gene in Gastric Cancer Patients in a High Incidence Area. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 2016;17(6):2757-2760.
5. Grady WM, Willis J, Guilford PJ, et al. Methylation of the CDH1 promoter as the second genetic hit in hereditary diffuse gastric cancer. Nature genetics. 2000;26(1):16-17.
6. Black MD, Kaneshiro R, Lai JI, Shimizu DM. Hereditary diffuse gastric cancer associated with E-cadherin germline mutation: a case report. Hawai'i journal of medicine & public health : a journal of Asia Pacific Medicine & Public Health. 2014;73(7):204-207.
7. Kague E, Thomazini CM, Pardini MI, Carvalho F, Leite CV, Pinheiro NA. Methylation status of CDH1 gene in samples of gastric mucous from Brazilian patients with chronic gastritis infected by Helicobacter pylori. Arq Gastroenterol. 2010;47(1):7-12.
8. Corso G, Roviello F, Paredes J, et al. Characterization of the P373L E-cadherin germline missense mutation and implication for clinical management. European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology. 2007;33(9):1061-1067.
9. Barber M, Murrell A, Ito Y, et al. Mechanisms and sequelae of E-cadherin silencing in hereditary diffuse gastric cancer. J Pathol. 2008;216(3):295-306.
10. Graziano F, Arduini F, Ruzzo A, et al. Combined analysis of E-cadherin gene (CDH1) promoter hypermethylation and E-cadherin protein expression in patients with gastric cancer: implications for treatment with demethylating drugs. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology. 2004;15(3):489-492.
11. Kang GH, Lee HJ, Hwang KS, Lee S, Kim JH, Kim JS. Aberrant CpG island hypermethylation of chronic gastritis, in relation to aging, gender, intestinal metaplasia, and chronic inflammation. The American journal of pathology. 2003;163(4):1551-1556.
12. Galmiche A, Rassow J, Doye A, et al. The N-terminal 34 kDa fragment of Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin targets mitochondria and induces cytochrome c release. Embo j. 2000;19(23):6361-6370.
13. Keates S, Keates AC, Warny M, Peek RM, Jr., Murray PG, Kelly CP. Differential activation of mitogen-activated protein kinases in AGS gastric epithelial cells by cag+ and cag- Helicobacter pylori. J Immunol. 1999;163(10):5552-5559.