Quay trở lại chi tiết bài báo 22. Đánh giá hiệu quả điều trị của tế bào CAR-T trên chuột mang tế bào u lympho dòng B thể lan tỏa Download Download PDF